Tietoa rahanpesulaista

Tietoa rahanpesulaista

Yleistä Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa pyritään peittämään rikoksella saadun omaisuuden alkuperä kierrättämällä varat laillisen maksujärjestelmän läpi. Onnistuessaan rahanpesu saa rikoksella hankitun omaisuuden näyttämään laillisesti hankitulta, jolloin kyseisten varojen myöhempi käyttö olisi mahdollista epäilyksiä herättämättä. Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan puolestaan laillista tai laitonta alkuperää olevien varojen hankkimista tai keräämistä terroristiseen tarkoitukseen. Suomessa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta […]