Edunsaajatietojen ilmoittaminen PRH:lle

Heinäkuun alusta voimaan tullut velvoite ilmoittaa edunsaajatiedot kaupparekisteriin koskee n. 300 000 yritystä. PRH ilmoittaa, että ensimmäisen kuukauden aikana ilmoituksia on tullut 3 500 kappaletta. Varsin suuri osa yrityksistä ei siis vielä ole tietojaan ilmoittanut. Aikaikkuna ilmoittamiselle päättyy toki vasta 1.7.2020. Oletettavaa onkin, että rekisterin kattavuus ei vielä toviin ole kovin hyvä, vaan rahanpesulain velvoittamien on syytä kysyä tiedot suoraan yrityksiltä itseltään. Se on joka tapauksessa muutoinkin ainoa tapa varmistaa, että kyseessä ovat ajantasaiset tiedot. 

Virre-tietopalvelun Kuulutushausta voi Y-tunnuksen perusteella tarkistaa, onko yritykselle rekisteröity edunsaajia koskeva ilmoitus. Edunsaajatietojen tilaus maksaa 7 euroa ja sopimusasiakkaalle sähköisenä vajaan euron. Tosiasiallisia edunsaajia koskeva tietoa ei ole julkisesti kaikkien saatavilla, vaan vain niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. 

Toivottavaa olisi, että PRH:n rekisteriin saadaan sähköinen kumppanirajapinta, josta tiedot olisivat saatavissa DOKS®-palveluunkin. Toistaiseksi nämä pitää erikseen tarkistaa Virre-tietopalvelusta, vaikka kaupparekisteritiedot muuten saa DOKS®:ista.

Ks. lähemmin: PRH:n sivut

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen/tiedot_edunsaajista.html#ketkasaavatedunsaajientietoja