| Login
Varaa demo

Kehittyvä DOKS ei sammaloidu

Petteri Tenhunen kirjoitti 06.05.2021

Edistyneimmätkään ratkaisut eivät voi jäädä paikalleen, vaan modernilta ohjelmistolta edellytetään jatkuvaa kehittymistä asiakastarpeiden muuttuessa.

Kiitos asiakkaille – DOKS kehittyy!

Olemme saaneet asiakkailtamme palautetta, joissa kerrotaan DOKSin tuoneen helppokäyttöisen ja ymmärrettävän ratkaisun vaikeaksi ja kuormittaviksi koettujen velvoitteiden hoitamiseen. Joitakin asiakkaiden antamia palautteita olemme avanneet verkkosivuillemme ja tulemme lisäämään uusia kokemuksia lähiaikoina.

DOKSin perustajina voimme tässä yhteydessä tunnustaa, että emme ole aivan itse keksineet DOKSin edistyksellistä liikeideaa.

Voimme kiittää tästä erästä asiakastamme, joka muutamia vuosia sitten pyysi meitä kehittämään konkreettisen työkalun rahanpesulain velvoitteiden hoitamiseen. Toteutimme asiakkaan pyynnön ja päädyimme lopulta perustamaan yrityksen, jonka tuottama ratkaisu on löytänyt jo satojen asiakkaiden luokse!

Asiakkaita kaikista kohderyhmistä – oppimista molemmin puolin

DOKS-palvelun käyttäjiä on kaikista rahanpesulainsäädännön kohderyhmistä. Esimerkkejä suurimmista segmenteistä:

Kasvavissa määrin asiakkainamme on myös lukuisia sellaisia yrityksiä ja organisaatioita, joita rahanpesulain velvoitteet eivät suoraan koske, mutta jotka haluavat toteuttaa asiakkaiden onboarding -prosessin siihen tarkoitukseen kehitetyn palvelun avulla.

On ollut hienoa huomata, että DOKS soveltuu tähän tarkoitukseen mainiosti ja palvelua hyödynnetään vastuulliseen ja ajantasaiseen asiakkaiden ja sidosryhmien tuntemistietojen hallintaan.

Olemme DOKSissa oppineet, että sääntelyn tuottamiin vaatimuksiin voidaan löytää toimivia ratkaisuja siten, että pystymme tuottamaan asiakkaillemme riskinhallinnan lisäksi konkreettisia tehokkuutta ja asiakaskokemusta parantavia hyötyjä.

Matkan varrella olemme lisänneet palveluihimme myös monia uusia ominaisuuksia, kuten palveluun täysin integroidun sähköisen allekirjoituksen työkalun, suojatun väylän sensitiivisen tiedon lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi sekä useiden asiakkaiden tunnistamiseen ja seurantaan liittyvien tietotuotteiden haun suoraan palvelustamme. Pidämme jatkossakin huolta asiakaslupauksestamme kehittää palveluun sisältyviä työkaluja ja tuoda uusia toiminteita asiakkaidemme käyttöön.

Velvoitteiden hoitamisesta asiakassuhteiden vaalimiseen

Parhaimmillaan asiakkaamme kokevat saavansa hyötyä rutiineihin käytetyn ajan säästöstä tai esimerkiksi siitä, että asiakkaamme voivat informaation perusteella havaita ja auttaa omia asiakkaitaan vaikkapa edunsaajatietojen päivittämisessä tai ilmoittamisessa tarpeellisiin rekistereihin.

Velvoitteiden hoitaminen on voinut johtaa kokemukseen ajankohtaisen tiedon laajemmasta arvosta liiketoiminnalle ja ennakoivasta asiakaspalvelusta tärkeisiin asiakassuhteisiin liittyen.

Me DOKSin väki olemme olleet erityisen kiitollisia siitä, että palveluamme voivat käyttää yhtä hyvin yksin toimiva yrittäjä tai tuhansien asiakkaiden tietoja prosessoiva pörssiyhtiö.

"Olemme ylpeitä, kun olemme onnistuneet kehittämään huippumodernin työkalun kasvavaan tarpeeseen."

Vieläpä siten, että hallinnollisesta rasitteesta on voinutkin tulla yksi tehokkaita sähköisiä työkaluja ja sujuvia asiakaspalvelun työvaiheita tavoittelevan asiakasyrityksen kilpailuetu.

Petteri Tenhunen on yksi Suomen Tunnistetieto Oy:n partnereista. Petteri vastaa asiakkuuksista ja onkin usein ensimmäisiä kontakteja uusien tuttavuuksien ja demoesittelyiden parissa. Pitkällä liikejuridiikan taustalla Petteri tekee arvokasta asiantuntijatyötä ja hallitsee DOKS-palvelun eri osa-alueet aina ruohonjuuritasolta laajoihin integraatio- ja implementointihankkeisiin saakka. Suomen Tunnistetieto Oy kehittää palveluaan jatkuvasti ja kuten kaikilla henkilöstössämme, myös Petterillä on erityisen vahva rooli asiakastarpeiden kartoituksessa ja täyttämisessä. Toiveena on luoda pitkäaikaisia ja kestäviä asiakassuhteita.