Tervetuloa!

Haluamme kertoa, että käytämme sivustollamme evästeitä. Käytämme niitä vain kävijämäärien mittaamiseen ja analysointiin. Mikäli annat luvan tähän, olemme kiitollisia, koska näin voimme kehittää sivujamme!

Mikäli et halua antaa lupaa tähän, voit tietenkin valita niin alta. Tällöin ainoa selaimesi evästeisiin tallennettava asia on tieto tästä kiellostasi, jotta tiedämme sen jatkossa kysymättä.

Riippumatta valinnastasi, pääset joka tapauksessa normaalisti selaamaan sivujamme tämän jälkeen.

DOKS® ja pakotelistat

Tarjoamme monipuolisen valikoiman tuotteita ja palveluita liittyen pakotelistojen seurantaan.

Teemme aineistojen perusteella yritysanalyysejä, jotka sisältävät pakotelistatarkistukset yrityksen nimen, vastuuhenkilöiden ja tosiasiallisten edunsaajien mukaan.

DOKS Sanctions API on moderni rajapintapalvelu, joka voidaan helposti kytkeä erilaisiin tietojärjestelmiin. Sen avulla voidaan ulkoistaa kaikki monimutkaiset ja raskaasti ylläpidettävät vaiheet, joita pakotelistakontrollin toteuttaminen vaatii.

DOKS

Pakotelistatarkastus palveluna

Voitte toimittaa meille aineiston asiakkaistanne tai toimittajistanne ja teemme pakotetarkastuksen koko kannasta.

Tarvittaessa tarkastus voidaan ulottaa myös ko. yritysten edunsaajiin ja vastuuhenkilöihin. Saamme haettua edunsaajatiedot ja vastuuhenkilöt suoraan y-tunnuksen perusteella automatisoidusti.

Lopputuloksena saatte käyttöönne analyysin, joka toimii myös todenteena siitä, mistä aineistosta ja milloin pakotelistatarkistus on tehty.


Raportit

Toimitamme pakotelistatarkastuksesta kattavan ja selkeän raportin. Raportti sisältää hyödyllistä yritysanalyysiä ja sen avulla voidaan myös konkreettisesti osoittaa pakotelistatarkistuksen tekeminen sekä siinä käytetty lähdeaineisto. Raporttia voidaan käyttää myös due diligence -prosessin osana.

DOKS® Sanctions API

Tarjoamme modernia rajapintapalvelu, joka voidaan helposti kytkeä erilaisiin tietojärjestelmiin.

Rajapintapalvelun avulla voidaan ulkoistaa kaikki ne monimutkaiset ja raskaasti ylläpidettävät vaiheet, joita pakotelistakontrollin toteuttaminen vaatii.

Tekniikaltaan DOKS Sanctions API on toteutettu noudattaen REST-periaatetta, joka on menetelmä rakentaa HTTP-kutsuihin pohjautuva rajapinta-arkkitehtuuri. Tiedonsiirtomuotona käytetään JSON-formaattia.

Rajapinnan käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Autamme asiakkaitamme konkreettisesti ja tiiviisti. Varmistamme käyttöönoton sujuvuuden ja toteutumisen kymmenien onnistuneiden hankkeiden kokemuksella.

DOKS®

DOKS on työkalu rahanpesulain velvoitteiden ammattimaiseen hoitoon.

DOKSissa pakotelistatarkistukset ovat sisäänrakennettu ominaisuus jossa tallennetut asiakastiedot ovat aina jatkuvassa pakotelistaseurannassa. DOKS on kuitenkin myös paljon muuta, sisältäen mm. työkalut vahvaan tunnistamiseen sekä PEP-tietojen ja edunsaajien selvittämiseen. Se sisältää myös whistleblowing-kanavan.

Ajantasaiset pakotelistatiedot ovat kaiken lähtökohta

DOKS hakee päivittäin ajantasaiset pakotelistat, joten pakotetarkistus tapahtuu aina viimeisimmän tiedon mukaisesti. Tarkastus sisältää seuraavat pakotelistat:

  • Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen jäädyttämispäätökset
  • EU:n neuvoston asettamat pakotteet
  • USA:n valtionvarainministeriön alaisen Office of Foreign Asset Control –yksikön (OFAC) pakotteet
  • YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet henkilöille ja yhteisöille
  • Iso-Britannian luettelo (OFSI HM Treasury) henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka ovat finanssipakotteiden kohteena
  • EU:n neuvoston asettamat pakotteet
  • Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen jäädyttämispäätökset
  • USA:n valtionvarainministeriön alaisen Office of Foreign Asset Control –yksikön (OFAC) pakotteet
  • YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet henkilöille ja yhteisöille
  • Iso-Britannian luettelo (OFSI HM Treasury) henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka ovat finanssipakotteiden kohteena

Nimien vertailu

Pakotelistakontrollin vaatii huipputeknologiaa nimien vertailuun.

Nimien vertaaminen pakotelistoihin on vaikeaa. Huomioon tulee ottaa mm. nimien kirjoitusasut, mahdolliset kirjoitusvirheet, nimen osien järjestyserot sekä mahdolliset puutteet. Vertailussa mukana voi olla myös lempinimiä, aliaksia, titteleitä ja muita osia, jotka vaikeuttavat nimien vertailua.

DOKS ratkaisee nämä haasteet yhdistämällä koneoppimisen perinteisiin nimien täsmäytystekniikoihin hakupisteiden määrittämiseksi.

Väärien positiivisten minimointi

Heikko nimien vertailu johtaa usein suureen määrään manuaalista työtä.

Jokainen väärä positiivinen löydös pakotelistoilta aiheuttaa manuaalisen työvaiheen, jonka suorittaminen on työlästä sekä myös altis inhimillisille virheille.

DOKSin nimien vertailussa käytetty huippumoderni teknologia mahdollistaa tarkan osumatarkkuuden lisäksi myös etuna sen, että väärien löydösten määrä pystytään pitämään mahdollisimman vähäisenä. Näin se säästää aikaa ja kustannuksia.

Pakotelistakontrolli on vastuullista

Asianmukainen pakotelistakontrolli kuuluu rahanpesulainsäädännön vaatimuksiin. Se on myös keino vähentää sisäisiä ja ulkoisia riskejä.

Kansainvälisten talouspakotteiden noudattaminen on noussut entistä tärkeämmäksi. Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan nimettyihin tahoihin kohdistuvia taloudellisen tai muun yhteistyön rajoituksia, joiden tavoitteena on vaikuttaa kyseisen tahon harjoittamaan politiikkaan tai toimintaan, jonka on katsottu olevan uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Pakotteet voivat olla terrorismin torjumiseksi annettuja finanssipakotteita tai muita varojen jäädyttämistä tarkoittavia finanssipakotteita. Pakotelistoihin otettavien henkilöiden ja yhteisöjen Euroopan unionista löytyvä omaisuus on jäädytettävä ja heidän kanssaan on kieltäydyttävä kaikenlaisista liiketoimista.

Jos ilmoitusvelvollinen havaitsee asiakkaissaan jäädytys- tai pakotelistalla olevan henkilön tai yhteisön, on havainnosta ilmoitettava viipymättä Helsingin ulosottovirastolle ja pidättäydyttävä kaikista kyseisen henkilön tai yhteisön varoihin kohdistuvista toimista.

Pakotelistojen sivuuttaminen tuo mukanaan monia riskejä

Pakotteiden noudattaminen on lakiin perustuva velvollisuus.

Varojen jäädyttämistä koskevien päätösten sekä kansainvälisten pakotesäädösten rikkominen on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi (RL 46:1.3).

Luonnollisesti asiaan liittyy myös merkittävä mainehaitta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme lisää ja järjestämme esittelyn. Autamme myös aina palvelun käyttöönotossa ja koulutuksessa.

DOKS Yhteistyössä Alma Talent

Suomen Tunnistetieto Oy

2662430-5

Veistämönaukio 1-3
20100 Turku

Asiakaspalvelu

Palvelemme arkisin klo 09-16

puh. 010 271 4606
asiakaspalvelu@doks.fi