| Login
Varaa demo

Kiinteistövälitys

Kiinteistövälitysliikkeillä (myös vuokranvälitys) sekä muilla kiinteistöalan toimijoilla on rahanpesulain mukainen velvollisuus tunnistaa asiakkaansa tai tämän edustaja. Kiinteistövälitys- sekä vuokravälitysliikkeiden näkökulmasta nämä tiedot ovat toki muutoinkin välttämättömiä ja tarpeellisia asiakassuhdetta perustettaessa sekä sitä ylläpitäessä.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ja Aluehallintovirasto ovat molemmat antaneet omat alakohtaiset ohjeensa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen velvoitteiden täyttämisestä.

Välitysliikkeellä on velvollisuus todentaa asiakkaan henkilöllisyys, selvittää tämän poliittinen vaikutusvalta (PEP), tehdä asiakaskohtainen riskiarvio, sekä selvittää tieto siitä, onko asiakas pakote- tai jäädytyspäätösten listalla. Lisäksi yritysasiakkailta on selvitettävä tosiasialliset edunsaajat. Nämä asiakkaan tuntemistiedot on pidettävä ajan tasalla eli ne tulee päivittää säännöllisesti.

Yksi yhtenäinen järjestelmä tunnistamistiedoille ja niiden ylläpitoon

DOKSilla kaikki edellä mainitut toimenpiteet hoituvat helposti, automatisoidusti sekä omaa ja asiakkaan aikaa ja vaivaa säästäen. Voit keskittää resurssit olennaiseen ja samalla huolehdit siitä, että rahanpesulain mukaiset velvoitteet ovat hoidossa ja ajan tasalla. Palvelua käyttäen on helppo tunnistaa myös vastapuoli/ostaja, mikä on välittäjän lisävelvoitteena kiinteistönvälitysalalla.

Lisäarvoa säästyneessä työajassa

Palvelulla voit lisäksi hoitaa sopimukset, valtakirjat tai minkälaiset tahansa asiakkaan allekirjoitusta vaativat dokumentit. Sähköisen allekirjoituksen toiminto on erityisen kätevä, kun asiakkaat ovat maantieteellisesti kaukana toisistaan, kuten esimerkiksi perikunnat. Kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa määräämänsä henkilön sähköisellä allekirjoituksella hoitamaan asiat puolestaan. Turvaviestitoiminnolla asiakirjat, joissa on sensitiivistä tietoa (esim. kauppakirjat, perukirjat), voidaan lähettää suojattuna toiselle osapuolelle varmistaen näin tietoturvallisuuden vaatimukset.