| Login
Varaa demo

Sijoitus ja rahoitus

Rahoituspalveluja tarjoaviksi yrityksiksi on rahanpesulaissa määritelty sellaiset toimijat, jotka harjoittavat esimerkiksi rahoitusleasingiä, luotonantoa, valuutanvaihtoa, perintää tai takaustoimintaa. Sijoituspalveluja tarjoavia yrityksiä laki koskee siltä osin, kun nämä tarjoavat rahoitusta, yritysjärjestelyihin liittyvää neuvontaa, valuuttapalvelua, rahoitusvälineillä käytävään kauppaan liittyvien suositusten tuottamista, rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun takaamiseen liittyviä palveluja tai rahoitusvälineiden säilyttämistä ja hoitoa asiakkaan lukuun (sijoituspalvelulain (747/2012) 2 luvun 3 §:n 1 mom. 1–8 kohdat).

KYC-velvoitteet ja jatkuva pakotelistaseuranta

Kun yritystoiminta liittyy suoraan rahavirtoihin ja rahansiirtojen tekemiseen, on rahanpesulain velvoitteiden merkitys korostuneessa asemassa. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että asiakkaat, näiden edustajat ja tosialliset edunsaajat on asianmukaisesti tunnistettu, sekä tarkistaa, etteivät mainitut henkilöt ole jäädytys- tai pakotelistoilla. Jäädytys- ja pakotelistoissa tapahtuvia muutoksia tulee seurata säännöllisesti koko asiakassuhteen keston ajan. DOKSin rajapinnat Suomen, EU:n YK:n ja USA:n pakotelistoihin sekä jatkuva pakotelistojen automatisoitu seuranta ovat erinomainen työväline lain edellyttämän tarkistus- ja seurantavelvoitteen hoitamiseen.

Konkreettinen lisäarvo myös säästyneessä työajassa

DOKS säästää huomattavasti aikaa ja resursseja sekä asiakassuhteen perustamisen yhteydessä että myöhemmin sen aikana.

Palvelu auttaa varmistamaan, että rahanpesulain vaatimukset tulevat täytetyksi asianmukaisesti koko asiakassuhteen ajan. Palvelussa on huomioitu kriittiset tietoturvavaatimukset, ja se sisältää useita ominaisuuksia, jotka tehostavat rahoitus- ja sijoitusalan toimijoiden työtä (esim. sähköiset allekirjoitukset, turvaviestit sekä kokonaisuutena yksi yhtenäinen järjestelmä, jolla rahanpesulain velvoitteiden täyttäminen on vaivatonta todentaa ja osoittaa myös valvovalle viranomaiselle).