| Login
Varaa demo

Taloushallinto

DOKS® tehostaa ja yksinkertaistaa tilitoimistojen ja muiden taloushallintoalan toimijoiden velvoitetta tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Olennainen osa rahanpesulain velvoitteita on asiakaskohtaisen riskiarvion laatiminen. Tilitoimistoilla ja muilla taloushallintoalalla toimivilla yrityksillä on hyvät edellytykset tunnistaa ja ehkäistä rikollista toimintaa.

Rahanpesulain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

Tilitoimistojen on tunnistettava ja todennettava asiakkaidensa henkilöllisyys. Tosiasialliset edunsaajat tulee tunnistaa ja lisäksi todentaa siinä tapauksessa, jos edunsaajat ovat korkean riskin maasta tai asiakas on arvioitu muusta syystä korkeariskiseksi. Tiedot tulee säilyttää luotettavalla tavalla ja ne tulee arkistoida viiden vuoden ajaksi asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Lain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että ilmoitusvelvolliset, kuten tilitoimistot, noudattavat rahanpesulaissa asetettuja velvoitteita. Aluehallintovirastolla on myös oikeus tehdä tarkastus ilmoitusvelvollisten toimitiloissa.

DOKS tarjoaa helpon ja vaivattoman tavan velvoitteiden hoitamiseksi.

Palvelu tarjoaa myös monia hyödyllisiä toimintoja, joista on etua erityisesti taloushallintopalveluita tarjoaville toimijoille. Palvelun avulla rahanpesulain vaatimukset tulevat täytetyksi asianmukaisesti koko asiakassuhteen ajan. Tilitoimistojen asiakkaat voivat yksinkertaisilla ja vaivattomilla menetelmillä hoitaa vaadittujen tietojen toimittamisen tietoturvallisesti.

DOKS sisältää myös monia muita asiakassuhteen avaamiseen ja ylläpitoon liittyviä työkaluja. Sähköisellä allekirjoituksella voidaan solmia asiakkaan kanssa sopimus taloushallintopalveluista tai hakea vaikkapa allekirjoitus valtakirjaan. Turvaviestin avulla asiakkaille voidaan toimittaa erilaisia sisältöjä, joita laki estää lähettämästä normaalilla sähköpostilla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset palkkalaskelmat tai muut tiedot, jotka sisältävät henkilötunnuksia. Patentti- ja Rekisterihallituksen yritystietojärjestelmä (YTJ) päivittää kerran vuorokaudessa automaattisesti asiakkaiden rekisterimerkinnät (mm. yritysten kuulumisen ennakkoperintärekisteriin tai saneeraus- ja konkurssitiedot). DOKSin avulla voidaankin merkittävästi helpottaa raskaita työvaiheita asiakassuhteen perustamisessa ja seurannassa