| Login
Varaa demo

Käyttäjäkokemus on kycityksen tärkein osa-alue

Ville Saarinen kirjoitti 21.01.2022

KYC-prosessia toteutettaessa huomio kiinnitetään usein monimutkaisilta vaikuttaviin asioihin, jotka ovat todellisuudessa kuitenkin helppo ratkaista. Kycitettävän asiakkaamme käyttäjäkokemukseen panostetaan vain harvoin.

Liian usein unohtuu, että asiakkaat ovat se tärkein asia ja heidän saamat kokemukset KYC-prosessista vaikuttavat suuresti heidän mielikuviensa muodostumiseen. Mikäli kokemus on huono, vaikuttaa se erittäin negatiivisesti koko asiakassuhteeseen. Onkin hämmästyttävää, kuinka vähän asiaan on kiinnitetty toistaiseksi huomiota.

DOKS panosti käyttäjäkokemukseen

Asiakassuhteen alku on aina herkkää

Lähes aina kycityksen aika on juuri tuoreen asiakassuhteen alussa, joissakin tapauksissa jopa ennen sitä. Kesken jäänyt KYC-prosessi on se pahin skenario, koska tällöin asiakkuus voi jäädä jopa kokonaan saamatta. Mikäli asiakas on sinnikäs ja taistelee huonosti toteutetun kycityksen läpi, on häneen kuitenkin jo ehditty luomaan negatiivinen mielikuva, jonka kääntäminen on hankalaa.

KYC-prosessin eri vaiheet viestinnästä interaktioihin on osa sen toteuttajan brändiä. Hyvin toteutettuna se on selkeä ja helppokäyttöinen, sekä ilmeeltään ja ulkoasultaan tunnistettavissa.

Miksi käyttäjäkokemuksesta tingitään?

Vaikka käyttäjäkokemus on selkeästi tärkeä asia, jää se kuitenkin liian usein liian vähäiselle huomiolle. KYC-prosessia suunniteltaessa keskitytään monesti teknisesti suhteellisen yksinkertaisesti ratkaistaviin asioihin, esimerkiksi pakotelistoihin ja eri tietolähteisiin. Nämä kaikki vaikealta vaikuttavat asiat ovat kuitenkin jo teknisesti ratkaistu useampaan kertaan.

Käyttäjäkokemus on erittäin haastava aihealue ja sen kehittäminen ja ylläpitäminen vaatii omaa erityistä ammattitaitoa. Siihen tehtävät ratkaisut tai siitä saatavat hyödyt eivät ole myöskään helposti mitattavissa, joka laskee sen kiinnostavuutta kehityskohteena.

Me DOKSissa päätimme syksyllä 2021 tehdä merkittävän panostuksen käyttäjäkokemukseen ja aloitimme kehitystyön, jossa uudistimme täydellisesti loppukäyttäjien käyttämät sovellukset. Suunnittelussa hyödynsimme laajasti tilastollisia faktoja, mm. tietoa siitä, että yli 70% loppukäyttäjistä käyttävät sovelluksiamme mobiililaitteilla. Työtä on tehty tekniikan, UI-suunnittelijoiden, testiryhmien ja koekäyttäjien toimesta.

Tammikuussa 2022 julkaisimme tämän kokonaisuuden, joka ei ole vain intuitiivisen helppo käyttää, vaan joka voi olla myös osa asiakkaidemme brändiä ja ilmettä. Loppukäyttäjä huomioidaan nyt monilla tavoin ja tästä esimerkkinä ovat mm. tarvittavien tietojen esitäyttö, vastausten mukaan adaptoituva sisältö ja toistettavien työvaiheiden minimointi.

"Tämä kehitystyö näkyy nyt kaikkien asiakkaidemme loppukäyttäjien parantuneessa käyttökokemuksessa ja nopeutuneissa KYC-prosesseissa."

Panostamme aktiivisesti myös siihen, että kycitykseen kutsuvat viestit saapuvat mahdollisimman usein perille vastaanottajien sähköpostiin. Myös tämä on osa-alue, joka monissa KYC-prosesseissa on jäänyt pienelle huomiolle. Puolustukseksi sanottakooon, että vaikka asia kuulostaakin yksinkertaiselta ja itsestään selvältä, on se todellisuudessa kuitenkin erittäin haastava osa-alue, joka vaatii jatkuvaa monitorointia ja teknistä ylläpitoa.

Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, miten DOKS huolehtii nyt kycityksen tärkeimmästä lenkistä – asiakkaasta.

Ville Saarinen on yksi Suomen Tunnistetieto Oy:n partnereista. Ville vastaa tekniikasta ja suunnittelee yhdessä asiakkaiden kanssa integraatioita ja avustaan niiden toteutuksissa. IT-alan työura yrittäjänä on jatkunut jo yli 20 vuotta. Tästä huolimatta hänellä riittää loputonta mielenkiintoa teknologia-alan nopeasti vaihtuviin uusiin virtauksiin. Ville löytyy useimmiten toimistolta näyttöjensä takaa – omissa ajatuksissaan ja kylmä kahvikuppi edessään.