| Login
Varaa demo

DOKS® on helppokäyttöinen pilvipalvelu rahanpesulain asettamien velvoitteiden tehokkaaseen hoitamiseen

DOKS huolehtii puolestasi tietojen turvallisesta säilytyksestä, arkistoinnista, tietosuojasta ja tietoturvasta. Se säästää työaikaa ja sujuvoittaa asiakassuhteen perustamiseen liittyviä rutiinitoimenpiteitä.

Asiakkaiden tuntemiseen käytettävät lomakkeet ja passikopiot on korvattu nykyaikaisella sähköisellä tunnistautumisella. DOKS hoitaa automaattisesti mm. pakotelistojen seurannan, rekisteritietojen ajantasaisuuden ja tarjoaa ratkaisut myös riskiarviointeihin, sähköisiin allekirjoituksiin sekä turvaviesteihin.

Palvelua käytetään selaimella ja se mukautuu eri päätelaitteisiin, oli kyseessä sitten mobiili, tabletti tai tietokone. Se on käytettävissä aina ajantasaisena eikä vaadi erillisiä asennuksia, päivityksiä tai varmuuskopiointia.

Monta toimintoa, yksi palvelu ja sujuva käyttökokemus

Olemme käyttäneet paljon aikaa palvelun ulkoasuun ja käytettävyyteen. Helppo ja intuitiivinen toteutus säätää aikaa asiakasrutiinien hoitamisessa. Asiakasviestinnän ulkoasu logoineen ja teksteineen on hallittavissa, jolloin loppuasiakas saa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

DOKS palvelee yli toimialarajojen

Aluehallintovirasto ja muut viranomaiset valvovat rahanpesulain noudattamista. Useilla eri aloilla toimivat yritykset ovat rahanpesusta ilmoitusvelvollisia, jolloin heidän on muun muassa tunnistettava asiakkaansa ja seurattava säännöllisesti asiakkaidensa toimintaa.

Rahanpesulain velvoitteiden hoitamatta jättäminen on turha riski jonka voi helposti välttää DOKSin avulla. Mikäli et tiedä, koskeeko rahanpesulaki yritystäsi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin arvioidaan tilannetta yhdessä. DOKS auttaa myös muita yrityksiä ja yhteisöjä yli toimialarajojen esim. pakotelistakontrolliin liittyvissä asioissa.

Taloushallinto

DOKS® tehostaa ja yksinkertaistaa tilitoimistojen ja muiden taloushallintoalan toimijoiden velvoitetta tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Olennainen osa rahanpesulain velvoitteita on asiakaskohtaisen riskiarvion laatiminen. Tilitoimistoilla ja muilla taloushallintoalalla toimivilla yrityksillä on hyvät edellytykset tunnistaa ja ehkäistä rikollista toimintaa.

Lue lisää

Asianajo- ja lakipalvelut

Rahanpesulaki koskee myös asianajajia ja muita oikeudellisen palvelun tarjoajia näiden hoitaessa rahanpesulaissa lähemmin määriteltyjä toimeksiantoja. Rahanpesulakia sovelletaan pääasiallisesti niihin toimeksiantoihin, jotka eivät liity oikeudenkäynteihin taikka esitutkintaan.

Lue lisää

Kiinteistövälitys

Kiinteistövälitysliikkeillä (myös vuokranvälitys) sekä muilla kiinteistöalan toimijoilla on rahanpesulain mukainen velvollisuus tunnistaa asiakkaansa tai tämän edustaja. Kiinteistövälitys- sekä vuokravälitysliikkeiden näkökulmasta nämä tiedot ovat toki muutoinkin välttämättömiä ja tarpeellisia asiakassuhdetta perustettaessa sekä sitä ylläpitäessä.

Lue lisää

Sijoitus ja rahoitus

Rahoituspalveluja tarjoaviksi yrityksiksi on rahanpesulaissa määritelty sellaiset toimijat, jotka harjoittavat esimerkiksi rahoitusleasingiä, luotonantoa, valuutanvaihtoa, perintää tai takaustoimintaa. Sijoituspalveluja tarjoavia yrityksiä laki koskee siltä osin, kun nämä tarjoavat rahoitusta, yritysjärjestelyihin liittyvää neuvontaa, valuuttapalvelua, rahoitusvälineillä käytävään kauppaan liittyvien suositusten tuottamista, rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun takaamiseen liittyviä palveluja tai rahoitusvälineiden säilyttämistä ja hoitoa asiakkaan lukuun (sijoituspalvelulain (747/2012) 2 luvun 3 §:n 1 mom. 1-8 kohdat).

Lue lisää