| Login
Varaa demo

Yleistä rahanpesulaista

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (28.6.2017/444) eli niin sanottu uusi rahanpesulaki astui voimaan 3.7.2017 EU:n rahanpesudirektiivin täytäntöönpanon myötä.

Lakiin tehtiin joitakin täsmennyksiä ja sen soveltamisalaa laajennettiin vuoden 2019 alussa. Laki korvasi vanhan rahanpesulain ja toi mukanaan uusia velvoitteita perinteisten finanssialan toimijoiden lisäksi myös esimerkiksi vakuutusedustajille, kiinteistönvälitysliikkeille, kirjanpitäjille sekä yrityskonsultointia ja oikeudellisia palveluita tarjoaville yrityksille.

Rahanpesulain vaikutus yritysten toimintaan

Velvoitteet koskevat myös sellaisia tavaroiden myyjiä ja välittäjiä, jotka ottavat yhtenä tai toisiinsa liittyvinä suorituksina vastaan käteismaksuna vähintään 10 000 euroa. Uuden lain tarkoituksena on ohjata edellä tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia aiempaa selvemmin tunnistamaan ja arvioimaan omaan toimintaansa liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Lain mukaan ilmoitusvelvollisten on muun muassa tunnistettava asiakkaansa, seurattava asiakkaiden liiketoimintaa, tehtävä ilmoitus asiakkaan epäilyttävistä liiketoimista sekä huolehdittava, että rahanpesulain velvoitteet tunnetaan ja niitä osataan noudattaa elinkeinonharjoittajan toiminnassa.

Kysymyksiä ja vastauksia