| Login
Varaa demo

KYC ei ole kyykyttämistä

Petteri Tenhunen kirjoitti 21.04.2021

Älykkäillä työkaluilla ja automaatiolla voidaan tehdä rahanpesulain velvoitteiden hoitamisesta sujuva kokemus sekä tietoja pyytävälle että kysymyksiin vastaavalle osapuolelle.

Kysymysten ja velvoitteiden viidakko

Lähes kaikki suomalaiset yritykset ja henkilöt ovat väistämättä ja yhä useammin törmänneet rahanpesulain selvitysvelvollisuuksia koskeviin kysymyksiin. Kysymykset koskevat esimerkiksi sitä, onko yrityksen edustaja tai henkilöasiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai pyydetään asiakkaan tunnistamiseen ja liiketoimintaan liittyviä tietoja. Samalla puhutaan riskiarvioista, varojen alkuperästä, pakotelistatarkistuksista, asiakkaan jatkuvasta seurannasta ja niin edelleen. Asiakkaiden taustatietoja ja rahanpesulain velvoitteita koskevat tiedustelut vilisevät lyhenteitä ja vieraskielistä terminologiaa kuten KYC, AML, PEP, tai eIDAS.

Rahanpesusääntely koskee tätä nykyä laajaa joukkoa suomaisia yrityksiä ja velvoitteiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Yritykset ovat joutuneet pohtimaan, millaisia tunnistamis- ja selvitystoimenpiteitä Suomen ja EU:n lainsäädäntö heiltä edellyttää tai kuinka tulisi varautua velvoitteiden noudattamista valvovien viranomaisten tiedusteluihin ja tarkastuksiin.

Eiväthän meidän asiakkaamme pese rahaa tai rahoita terrorismia

Useimmat yritykset kokevat rahanpesulain ja siihen liittyvä muun sääntelyn sekä jatkuvasti tehostuneen valvonnan tarkoituksen sinänsä tärkeänä ja kannatettavana asiana.

"Kysehän on lopulta kaikkien vastuullisten toimijoiden yhteisestä intressistä ehkäistä rikoksella hankitun omaisuuden tai hyödyn käyttämistä, luovuttamista tai sen alkuperän peittämistä ja edesauttaa tällaisen toiminnan selvittämistä."

Terrorismin rahoittamisen ehkäiseminen saattaa Suomessa kuulostaa kaukaiselta tarkoitusperältä, mutta siihenkin liittyvät havainnot ja estämiseen tähtäävät toimenpiteet koetaan kannatettaviksi.

Kannatettavat tavoitteet ovat kuitenkin saattaneet muuttua hankaliksi siinä vaiheessa, kun rahanpesusääntelyn edellyttämiä toimenpiteitä pitäisi oikeasti lähteä toteuttamaan käytännön asiakastyössä.

Kysymykset ja selvitysprosessit on koettu työläiksi ja usein vaikeaselkoisiksi. Velvoitteiden hoito vie aikaa sekä yritykseltä että asiakkaalta ja erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset saattavat kokea jo tuntevansa asiakkaan hyvin ilman kiusalliseksi koettuja selvityksiä – eiväthän meidän asiakkaamme pese rahaa tai rahoita terrorismia!

Automaatio ja älykkäät työkalut avuksi – riskinhallinta kannattaa!

DOKS on perustettu vastaamaan alati kasvavaan yritysten tarpeeseen tunnistaa asiakkaat ja sidosryhmät sekä selvittää tarvittavat taustatiedot mahdollisimman sujuvasti. Olemme sitoutuneet tuottamaan sellaiset työkalut, joiden käyttäminen on asiakkaillemme nopeaa, tehokasta ja edullista.

DOKS karsii Know Your Customer -prosessista (KYC) manuaaliset paperilomakkeet, hyödyntää kokonaan automatisoitua kotimaista ja kansainvälistä pakote- ja jäädytyslistakontrollia, kerää edunsaajatiedot suoraan viranomaisen rajapinnan yli sekä hyödyntää uusinta tietoturvallista tekniikkaa kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden tunnistamisessa.

Petteri Tenhunen on yksi Suomen Tunnistetieto Oy:n partnereista. Petteri vastaa asiakkuuksista ja onkin usein ensimmäisiä kontakteja uusien tuttavuuksien ja demoesittelyiden parissa. Pitkällä liikejuridiikan taustalla Petteri tekee arvokasta asiantuntijatyötä ja hallitsee DOKS-palvelun eri osa-alueet aina ruohonjuuritasolta laajoihin integraatio- ja implementointihankkeisiin saakka. Suomen Tunnistetieto Oy kehittää palveluaan jatkuvasti ja kuten kaikilla henkilöstössämme, myös Petterillä on erityisen vahva rooli asiakastarpeiden kartoituksessa ja täyttämisessä. Toiveena on luoda pitkäaikaisia ja kestäviä asiakassuhteita.