| Login
Varaa demo

Vastuullinen yritys tuntee pelikenttänsä

DOKS® ja pakotelistat

Tarjoamme monipuolisen valikoiman tuotteita ja palveluita liittyen pakotelistojen seurantaan. Teemme aineistojen perusteella yritysanalyysejä, jotka sisältävät pakotelistatarkistukset yrityksen nimen, vastuuhenkilöiden ja tosiasiallisten edunsaajien mukaan.

DOKS Sanctions API on moderni rajapintapalvelu, joka voidaan helposti kytkeä erilaisiin tietojärjestelmiin. Sen avulla voidaan ulkoistaa kaikki monimutkaiset ja raskaasti ylläpidettävät vaiheet, joita pakotelistakontrollin toteuttaminen vaatii.

Pakotetarkastus palveluna

Voitte toimittaa meille aineiston asiakkaistanne tai toimittajistanne ja teemme pakotetarkastuksen koko kannasta. Tarvittaessa tarkastus voidaan ulottaa myös ko. yritysten edunsaajiin ja vastuuhenkilöihin. Saamme haettua edunsaajatiedot ja vastuuhenkilöt suoraan y-tunnuksen perusteella automatisoidusti.

Lopputuloksena saatte käyttöönne analyysin, joka toimii myös todenteena siitä, mistä aineistosta ja milloin pakotelistatarkistus on tehty.

Ajantasaiset pakotelistatiedot ovat kaiken lähtökohta

DOKS hakee päivittäin ajantasaiset pakotelistat, joten pakotetarkistus tapahtuu aina viimeisimmän tiedon mukaisesti. Tarkastus sisältää seuraavat pakotelistat:

  • Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen jäädyttämispäätökset
  • EU:n neuvoston asettamat pakotteet
  • USA:n valtionvarainministeriön alaisen Office of Foreign Asset Control -yksikön (OFAC) pakotteet
  • YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet henkilöille ja yhteisöille
  • Iso-Britannian luettelo (OFSI HM Treasury) henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka ovat finanssipakotteiden kohteena