| Login
Varaa demo

”DOKS mahdollisti hallinnon toimintatapojen uudistamisen.”

Tilintarkastusyhtiö Aboa Novale Oy hoitaa rahanpesulakiin liittyvät velvoitteensa DOKSissa. Toimitusjohtaja Vesa Halmeen mukaan DOKS tekee velvoitteiden hoitamisesta helppoa sekä yhtiön että asiakkaan näkökulmasta, ja se on mahdollistanut myös hallinnon toimintatapojen uudistamisen.

Tilintarkastus on yksi rahanpesulaissa ilmoitusvelvolliseksi määritelty toimiala. Tämä tarkoittaa, että tilintarkastajilla on velvoite tuntea asiakkaansa, seurata asiakassuhdetta ja tehdä rahanpesun riskiarvio sekä omasta toiminnastaan että asiakkaastaan.

Halme kertoo, että rahanpesulain tuomat velvoitteet ovat tuoneet yrityksen arkeen lisää hallinnollista työtä ja byrokratiaa. Tarkoitus sinällään on hyvä.

”Tarkoitushan on se, että myös tilintarkastaja katsoo hieman tarkemmin, että asiakkaat noudattavat tiettyjä sovittuja sääntöjä.”

Halmeen mukaan DOKS toimii hyvänä työkaluna niin asiakkaan tunnistamiseen, asiakassuhteen seurantaan, riskiarvion tekemiseen kuin tietojen ylläpitämiseen.

”DOKS säästää meiltä aikaa. Sen ansiosta pystymme käyttämään enemmän aikaa olennaiseen eli tilintarkastukseen, ja kun hallintotyö vähenee, tarkoittaa se asiakkaalle myös kevyempää laskua.”

Hän korostaa, että lainsäädäntö ja hyvä tilintarkastustapa ovat edellyttäneet asiakkaan tuntemista ja tämän edunsaajien selvittämistä ennenkin, mutta 2017 voimaan tulleen rahanpesulain seurauksena alalla noudatettavat ohjeet ja käytännöt ovat tarkentuneet ja yhdenmukaistuneet.

Eroon paperikopioista

Aboa Novale Oy hoitaa nykyisin DOKS:ssa sähköisesti kaikki asiakkaidensa toimeksiannot ja vahvistukset, jotka aikaisemmin kerättiin paperisina. Yritys käyttää järjestelmää myös arkistona, joten esimerkiksi asiakastunnistamisen vaiheet ja muu dokumentaatio ovat helposti todennettavissa palvelusta.

”Meiltä löytyy nyt yksi paikka, johon voimme dokumentoida kaiken, mikä helpottaa työmäärää. Nettiselaimen kautta toimiva systeemi on näppärä, ja sen ansiosta kaikki dokumentit ovat aina mukana”, Halme kertoo.

Hänen mukaansa alan valtakunnallinen etujärjestö, Suomen Tilintarkastajat ry on ohjeistanut jäsenistöään hyvin rahanpesulakiin ja rahanpesun ehkäisemiseen liittyvissä kysymyksissä, mikä on yhtenäistänyt alan pelisääntöjä.

Tilintarkastajien toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus ja sen alainen tilintarkastuslautakunta. Rahanpesuun liittyvissä kysymyksissä PRH:n tilintarkastusvalvonta toimii yhteistyössä KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa.

 

Aboa Novale Oy

”Aboa Novale Oy on turkulainen vuonna 2011 perustettu osakeyhtiö, jonka pääasiallinen toimiala Liikkeenjohdon konsultointi.”

Aboa Novale Oy