| Login
Varaa demo

”Hoidamme nykyisin kaikkien toimeksiantojemme allekirjoitukset DOKSissa.”

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy otti DOKSin käyttöön vuoden 2019 alussa ensimmäisten joukossa. Rahanpesulain velvoitteisiin on suhtauduttu yrityksessä aina vakavasti ja ne on hoidettu hyvin, mutta palvelun myötä käytännöt ovat entisestään hioutuneet.

Asianajotoimisto hyödyntää DOKSia rahanpesulain velvoitteisiin kuuluvan asiakkaan tunnistamisen lisäksi muun muassa sopimusten sähköisissä allekirjoituksissa. Rahanpesuun liittyvistä kysymyksistä vastaavan osakkaan, asianajaja Juhani Ekurin mukaan yritys hoitaa nykyisin kaikkien toimeksiantojensa allekirjoitukset DOKSissa.

”Meillä on käytäntönä, että aina kun sovimme toimeksiannosta, asiakkaalle lähetetään lain edellyttämät tietopyynnöt DOKSissa, jossa asiakas tunnistautuu sähköisesti. Samalla hoidetaan toimeksiantosopimuksen sähköinen allekirjoitus”, Ekuri sanoo.

Valtaosa asianajotoimiston asiakkaista edustaa kotimaisia pk-yrityksiä, joiden osalta DOKS toimii Ekurin mukaan oikein hyvin, eikä asiakkaiden tunnistamiseksi tai edunsaajatietojen selvittämiseksi tarvitse enää tehdä manuaalista työtä.

”DOKS on säästänyt työaikaa ihan huomattavasti ja se tekee asioiden hoitamisesta suhteessa asiakkaaseen jouhevampaa. Uskoisin, että se säästää myös asiakkaidemme työaikaa.”

Rahanpesulain velvoitteiden hoitamiseen liittyviä rutiineja on sujuvoittanut lisäksi, että DOKSissa asiakkaan tunnistamiseen liittyvä dokumentaatio säilyy yhdessä paikassa, josta tiedot voi tarvittaessa helposti tarkistaa. Lisäarvoa tuovat automatisoitu pakotelistatarkistus ja numeerinen riskiarvio, jota yritys harkitsee soveltavansa myös omissa riskiarvioinneissaan.

Vuoden käyttökokemuksen perusteella Juhani Ekuri kuvaa DOKSia vaivattomaksi työvälineeksi, jonka avulla rahanpesulain velvoitteiden hoitamiseen liittyvät rutiinit tulevat täsmällisesti hoidettua. Hän kiittelee, että DOKSin tuotekehitys reagoi palautteeseen nopeasti ja on tehnyt palveluun toivottuja muutoksia.

Suomen Asianajajaliitto valvoo toimialalla rahanpesulain velvoitteiden noudattamista ja myös kouluttaa ja ohjeistaa asiassa jäseniään.

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy

Liikejuridiikkaan erikoistunut Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy on perustettu 1994, ja sillä on nykyisin toimistot Helsingissä, Turussa, Salossa ja Kuopiossa. Yhtiön palveluksessa on noin 35 liikejuridiikan asiantuntijaa. Yhtiön toimitusjohtaja on asianajaja, varatuomari Jarkko Ruohola, joka toimii myös Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana.

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy