| Login
Varaa demo

Voiko KYC-prosessin automatisoida?

Ville Saarinen kirjoitti 19.05.2021

Vastaamme lähes päivittäin KYC-prosessin automatisointiin liittyviin kysymyksiin. Tähän aiheeseen sisältyy paljon erilaisia mielikuvia ja valitettavasti joukkoon mahtuu myös väärää tietoa ja olettamuksia.

Asianmukaisesti tehty KYC-prosessi ei voi olla täysin automaattinen...

Ehkä yleisimmät väärinymmärrykset liittyvät asiakkaiden tunnistamiseen. Usein ajatellaan, että tunnistautumistiedot, tai vähintään tieto siitä, ketä pitäisi tunnistaa, voidaan saada suoraan jostakin rekisteristä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan tunnistettava henkilö (tai henkilöt) pitää valita aina asiakas- ja tapauskohtaisesti. Useimmiten halutaan tunnistaa se henkilö, jonka kanssa asioidaan, mutta joskus taas on tarpeen tunnistaa toimitusjohtaja tai esimerkiksi kaikki hallituksen edustajat.

Tarvittavien toimien (joista tunnistautuminen on vain yksi osa) laajuus riippuu kokonaisarviosta. DOKS pyrkii tekemään varsinaisista KYC-toimenpiteistä mahdollisimman helppoja ja jäsenneltyjä, mutta se ei voi, eikä pysty ottamaan kantaa asiakaskohtaiseen KYC-toimenpiteiden tarvearviointiin. Tässä tarvitaan aina organisaation KYC-vastaavan omaa harkintaa.

... mutta läheskään kaiken ei tarvitse olla manuaalista!

Onneksi prosessia voidaan kuitenkin merkittävästi helpottaa ja sujuvoittaa automatisaatiolla. Olemme viimeisen vuoden aikana saaneet avustaa useita asiakkaitamme liittämään yhteen heidän CRM-järjestelmänsä DOKS API-rajapinnan kanssa. Koska CRM-järjestelmät luontaisesti sisältävät tarvittavaa taustatietoa esim. henkilön, joka halutaan tunnistaa, olemmekin voineet tätä kautta automatisoida mm. tunnistautumisten lähettämisen ja myös muita onboarding-vaiheen tarpeita. Näissä tapauksissa, joissa järjestelmät on sulautettu yhteen, asiakkaiden oman työajan sekä kustannusten säästöt ovat olleet huomattavia.

"Parhaimmillaan KYC-prosessissa yhdistyvät elävän ihmisen harkintakyky ja tehokkaat automatisaatiot."

Toimimme näissä hankkeissa apuna, niin teknisissä asioissa, kun kokonaisuuden suunnittelussakin. On ollut erittäin hienoa saada olla mukana tähän mennessä tehtyissä projekteissa! API-rajapintamme on osoittautunut helppokäyttöiseksi ja asiakkaidemme osaavat koodarit ovatkin saaneet sen vaivattomasti taipumaan haluttuihin, käytännön arkea helpottaviin ja nopeuttaviin automatisointeihin.

DOKSin avulla KYC-prosessin eri toimenpiteet helpottuvat merkittävästi. Asiakkaiden omiin järjestelmiin räätälöidyillä ratkaisuilla pystymme kuitenkin viemään automatisaatiota vielä entistä pidemmälle, joka taas tuo entistä enemmän säästöä ajankäytöllisesti ja taloudellisesti.

Oletko harkinnut KYC-prosessin automatisointia? Ota yhteyttä meihin, niin keskustellaan teidän toiveista ja tarpeistanne.

Ville Saarinen on yksi Suomen Tunnistetieto Oy:n partnereista. Ville vastaa tekniikasta ja suunnittelee yhdessä asiakkaiden kanssa integraatioita ja avustaan niiden toteutuksissa. IT-alan työura yrittäjänä on jatkunut jo yli 20 vuotta. Tästä huolimatta hänellä riittää loputonta mielenkiintoa teknologia-alan nopeasti vaihtuviin uusiin virtauksiin. Ville löytyy useimmiten toimistolta näyttöjensä takaa – omissa ajatuksissaan ja kylmä kahvikuppi edessään.